โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)  
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางเทศบาลตำบลมายอ นำโดยนายนุรดีน มะดีเยาะ ได้เข้าร่วมพิธีการมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในพื้นที่ 3 จชต. โดยทีมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ทีม USM และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ผู้ได้รับรถเข็นและอุปกรณ์แพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ จำนวน 4 คน
คนที่ได้รับรถเข็น
1. นายเจะนิ เจะมะ 36/2 ม.3 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2. นางมีเยาะ สาเมาะ 1/7 ม.3 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
อุปกรณ์อื่นๆ
1.นางสีเตาะ มายอ 77 ม.2 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2.นายมายิ สาและ 77 ม.2 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในพระนามาภิไธย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)
วันที่ : 30 พ.ย. 2561 : 14:08  210 ครั้ง

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com