โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาบ หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้าเอกลักษณ์ชุมชน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาบ หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้าเอกลักษณ์ชุมชน  
            เทศบาลตำบลมายอ ได้จัดโครงการเพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกชุมชนเทศบาลมายอได้กว่า 234,000 ถุง/ปี  นอกนากนี้ข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีอีกหลายอย่างเช่น ช่วยลดปัญหาโลกร้อนซักทำความสะอาดได้ง่าย นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติกใช้ง่ายขาดยาก  สามารถแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม ทนทานและใช้ซ้ำได้มากกว่าถุงพลาสติกหลายครั้ง ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ ใช้ถุงผ้าไปได้ทุกที่ทุกเวลา ในสิ่งของได้หลายอย่าง พกพาติดตัวได้ง่าย และติดรถ พร้อมใช้งานไนทุกโอกาส  ใช้เป็นสื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในสิ่งแวดล้อมที่ได้อย่างกว้างขวาง  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาอชีพพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาล การฝึกอาชีพการทำกระเป๋าผ้าเพื่อใส่ของเอกลักษณ์ชุมชน โดยเป็นการเสริมต่อจากโครงการทำกระเป๋าผ้าเครื่องสำอาง โดยเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยความตระหนักว่าถ้าเราเริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่นใช้ด้วย จะสามรถช่วยขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นประชาชนที่เคยอบรมการทำกระเป๋าผ้าเครื่องสำอางเพื่อต่อยอด และประชาชนที่สนใจอยากฝึกอาชีพการทำกระเป๋าเพิ่มเติมได้เข้าร่ีวมอบรมและฝึกอาชีพการทำกระเป๋าผ้าเพื่อใส่ของ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังสามารถเผยแผร่ความรู้ให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน และนอกจากนั้นยังสร้างจิตสำนึกด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงหรืออุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกมาเป็นสิ่งของที่ทำจากผ้าแทน รวมถึงเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
วันที่ : 27 มี.ค. 2562 : 13:14  100 ครั้ง

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com