โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล หลักสูตร การทำขนมเปียกปูน (ขนมเปียกปูนสูตรดั้งเดิม ขนมเปียกปูนกระทิสด อัญชัน ใบเตย มะพร้าวอ่อน)- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล หลักสูตร การทำขนมเปียกปูน (ขนมเปียกปูนสูตรดั้งเดิม ขนมเปียกปูนกระทิสด อัญชัน ใบเตย มะพร้าวอ่อน)  
       เนื่องในปัจจุบันวัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้มีผลกระทบหลายๆ  ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารการกิน เช่น จนมกรุบกรอบที่ผลิตภายนประเทศ ซึ่งขนมกรุบกรอบเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลต่อการรับประทานขนมของเด็กในปัจจุบันรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็ชอบทานขนมกรุบกรอบที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากคนไทยในสมัยโบราณที่มีการรับประทานขนมไทยหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทั้งที่ขนมไทยนั้นนอกจากจะมีสีสันสวยงามน่ารับประทานแล้ว ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย 
       ขนมเปียกปูนเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่งด้วยมะพร้าวอ่อนจนมีหน้าตาน่ากิน หลากหลายรูปแบบอย่างในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขนมเปียกปูนใบเตย ขนมเปียกปูนกาบมะพร้าว ขนมเปียกปูนกะทิสด ขนมเปียกปูนน้ำกะทิ ขนมเปียกปูนหน้ากะทิมะพร้าวอ่อน  ขนมเปียกปูนกะทิสดทรงเครี่อง  ซึ่งแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์และความอร่อยแตกต่างกัน
       ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลมายอ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาล การฝึกอาชีพการทำขนมเปียกปูน (ขนมเปียกปูนสูตรดั้งเดิม ขนมเปียกปูนกะทิสด ใบเตย อัญชัน มะพร้าวอ่อน) และเน้นวัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชน ด้วยความตระหนักว่าให้คนในชุมชนได้พึ่งพาตนเอง ผลิตของกินในครัวเรือนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยทำการฝึกอบรมและฝึกอาชีพการทำขนมเปียกปูนกะทิสดได้พัฒนาความรู้ ทักษะสร้างความชำนาญในการทำขนม อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป
วันที่ : 28 มี.ค. 2562 : 09:59  105 ครั้ง

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com