เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมายอ จังหวัดปัตตานี- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: รวมกิจกรรม Video ::  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมายอ จังหวัดปัตตานีบุคลากร

นายหะมะ   เจะเด็ง

นายหะมะ เจะเด็ง

นายกเทศมนตรี

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com