เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


ชื่อ-สกุล : สิบตรี มะดารี สะนิ
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 089-2956992
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายเจะอูเซ็ง เจะโด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 093-6414523
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ มาหะมะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 087-2977440
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวกุสุมา กือจิ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 086-8601445
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวคอลีเยาะ เจะมะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 082-2651715
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายมะยากี เจะซอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 089-8648928
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายดอแม็ง เจะลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 093-7357230
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายมูฮัมหมัดโซเฟีย มูเกง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 087-2884650
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวยามีละห์ มะลีเยาะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 082-2625638
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางรอซีด๊ะ สุหลง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 089-8784926
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายบอรอเฮง แม็งมาแอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 090-4824296
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางซือนะ ปะดอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
กลุ่มงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์มือถือ : 087-8368717
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com