เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: สำนักปลัด


ชื่อ-สกุล : นางรอฮานา มะแซ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 084-9693639
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอาดัมส์ สะนิ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 080-7084142
E-Mail : adams-mayo@live.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวรีฮูดา กียะ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 087-8995646
E-Mail : yaya-love.love@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางจรูญลักษณ์ สมาธิ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 096-8973541
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชฐิฌา หมัดสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 089-4667258
E-Mail : natticha_narak@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอนน ไชยนุราช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถดับเพลิง
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 093-6517698
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางรอหะนา สาและ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 082-8234778
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com