เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: กองคลัง


ชื่อ-สกุล : นายวาริท มะแซ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวคอดีเยาะห์ เจะเด็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 081-3885791
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวมารีนา สามะตายา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 093-7925554
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวคอรีเยาะห์ สะมิแม็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 086-2954531
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวซูไฮบะห์ เจะอาบูลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 098-9156799
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางนมาซ ลาวัลย์วุธ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 064-2615009
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com