เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: กองช่าง


ชื่อ-สกุล : นายมะอาซีรอน วาแม็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 087-8370672
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายฮัมดี อุเซ็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 061-2239567
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางผุศภา ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 090-1717714
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายฮาซัน หะยีสาและ
ตำแหน่ง : คนงาน
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 073-497098
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com