เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: กองการศึกษา


ชื่อ-สกุล : นายรอพี วานา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กลุ่มงาน : กองการศึกษา
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 098-0162686
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอาฮามะ นิคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน : กองการศึกษา
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 080-7078346
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอับดุลฮาดี อีแต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : กองการศึกษา
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 063-0862314
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภา ดอเม็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 073-497098
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com