เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: กองการประปา


ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาตีฮะ ตาแยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน : กองการประปา
ลักษณะของงาน : กองการประปา
โทรศัพท์มือถือ : 073-497098
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายมะนาสิต สาแม็ง
ตำแหน่ง : พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
กลุ่มงาน : กองการประปา
ลักษณะของงาน : กองการประปา
โทรศัพท์มือถือ : 084-3136011
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายอายิ เจะโด
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตน้ำประปา
กลุ่มงาน : กองการประปา
ลักษณะของงาน : กองการประปา
โทรศัพท์มือถือ : 086-2972144
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com