สมาชิกสภาเทศบาล :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

นายนุรดีน มะดีเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2664530 admin@mayo.go.th


นายนุรดีน มะดีเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2664530 admin@mayo.go.th


นายนุรดีน มะดีเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2664530 admin@mayo.go.th


นางสาวยามีหล๊ะ มะลีเยาะ
รองประธานสมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082 - 2625636 admin@mayo.go.th


นางซือนะ ปะดอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:098 - 7903158 admin@mayo.go.th


นายอาแว สาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0864437962 admin@mayo.go.th


นางสาวยามีหล๊ะ มะลีเยาะ
รองประธานสมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082 - 2625636 admin@mayo.go.th


นางซือนะ ปะดอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:098 - 7903158 admin@mayo.go.th


นายอาแว สาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0864437962 admin@mayo.go.th


นางสาวยามีหล๊ะ มะลีเยาะ
รองประธานสมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082 - 2625636 admin@mayo.go.th


นางซือนะ ปะดอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:098 - 7903158 admin@mayo.go.th


นายอาแว สาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0864437962 admin@mayo.go.th


นางสาวกุสุมา กือจิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 8601445 admin@mayo.go.th


นายบอรอเฮง แม็งมาแอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086 – 28650021 admin@mayo.go.th


นายมะลาซิ เจะเตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 5821497 admin@mayo.go.th


นางสาวกุสุมา กือจิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 8601445 admin@mayo.go.th


นายบอรอเฮง แม็งมาแอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086 – 28650021 admin@mayo.go.th


นายมะลาซิ เจะเตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 5821497 admin@mayo.go.th


นางสาวกุสุมา กือจิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 8601445 admin@mayo.go.th


นายบอรอเฮง แม็งมาแอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086 – 28650021 admin@mayo.go.th


นายมะลาซิ เจะเตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084 – 5821497 admin@mayo.go.th


นายแวดาโอ๊ะ ราวัณวุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:097 – 2312122 admin@mayo.go.th


นายดอแม็ง เจะลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 7357230 admin@mayo.go.th


นายนิซี เจ๊ะลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0847357230 admin@mayo.go.th


นายแวดาโอ๊ะ ราวัณวุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:097 – 2312122 admin@mayo.go.th


นายดอแม็ง เจะลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 7357230 admin@mayo.go.th


นายนิซี เจ๊ะลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0847357230 admin@mayo.go.th


นายแวดาโอ๊ะ ราวัณวุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:097 – 2312122 admin@mayo.go.th


นายดอแม็ง เจะลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 7357230 admin@mayo.go.th


นายนิซี เจ๊ะลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:0847357230 admin@mayo.go.th


นายเจะอูเซ็ง เจะโด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 6311445 admin@mayo.go.th


นายอนิรุทธิ์ พิสุทธิเปรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080 – 2023266 admin@mayo.go.th


นายเจะอูเซ็ง เจะโด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 6311445 admin@mayo.go.th


นายอนิรุทธิ์ พิสุทธิเปรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080 – 2023266 admin@mayo.go.th


นายเจะอูเซ็ง เจะโด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:093 – 6311445 admin@mayo.go.th


นายอนิรุทธิ์ พิสุทธิเปรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080 – 2023266 admin@mayo.go.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย