สำนักปลัด :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

นายอันวา สาและ
รก.ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายอันวา สาและ
รก.ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายอันวา สาและ
รก.ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นางรอฮานา มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:073-498-098 -


นางรอฮานา มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:073-498-098 -


นางรอฮานา มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:073-498-098 -


นางสาวรีฮูดา กียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายอาดัมส์ สะนิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมูฮำหมัดไซด์ดีน วาแม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:093-6425631 *


นางสาววานีตา ยูโซะ
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:094-5681955 *


นายเนติ หวังกุหลำ
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:093-1393316 -


นายต่วนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:087-9298161 -


นางสาวรีฮูดา กียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายอาดัมส์ สะนิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมูฮำหมัดไซด์ดีน วาแม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:093-6425631 *


นางสาววานีตา ยูโซะ
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:094-5681955 *


นายเนติ หวังกุหลำ
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:093-1393316 -


นายต่วนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:087-9298161 -


นางสาวรีฮูดา กียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายอาดัมส์ สะนิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมูฮำหมัดไซด์ดีน วาแม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:093-6425631 *


นางสาววานีตา ยูโซะ
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:094-5681955 *


นายเนติ หวังกุหลำ
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:093-1393316 -


นายต่วนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:087-9298161 -


นางรอหะนา สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมะรอซีดี กาเดร์
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายมาหามะรอนิง มะสาแม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายอนน ไชอนุราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นางรอหะนา สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมะรอซีดี กาเดร์
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายมาหามะรอนิง มะสาแม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายอนน ไชอนุราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นางรอหะนา สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-497-098 -


นายมะรอซีดี กาเดร์
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายมาหามะรอนิง มะสาแม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายอนน ไชอนุราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายนัสรุดดีน ดูหวะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายฮารอพี บาโง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายดือราแม ยูโซะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:07.3-497098 -


นายอีรฟัส สะนิ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายนัสรุดดีน ดูหวะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายฮารอพี บาโง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายดือราแม ยูโซะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:07.3-497098 -


นายอีรฟัส สะนิ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายนัสรุดดีน ดูหวะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายฮารอพี บาโง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -


นายดือราแม ยูโซะ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:07.3-497098 -


นายอีรฟัส สะนิ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:073-497098 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย