ช่องทางร้องเรียนทุจริต สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

ช่องทางร้องเรียนทุจริต

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
47 หมู่ที่ 1 ถนนสาย ปาลัส - มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทร. 073-497-098 Fax. saraban@mayo.go.th
Email : admin@domanin.go.th
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
เรียน : นายกสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย