O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

  • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    เผยแพร่วันที่111 : 6 ก.พ. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 347

O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ชื่อไฟล์ : 1648739892_036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤต.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675611571_036 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675611591_036 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675611605_036_แผน-ปปช-ส่วนที่-1 2561-2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648739892_036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤต.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675611571_036 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675611591_036 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675611605_036_แผน-ปปช-ส่วนที่-1 2561-2564.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย