O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

  • O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    เผยแพร่วันที่111 : 6 ก.พ. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 539

O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ชื่อไฟล์ : 1680272424_ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680594005_ข้อ 39.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680594036_ข้อ 039.3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681805721_ข้อ 039.1ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท..PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.-1.PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1680272424_ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680594005_ข้อ 39.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680594036_ข้อ 039.3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681805721_ข้อ 039.1ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท..pdf

ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท..PDF

ชื่อไฟล์ : 1682066920_ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.-1.PDFข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย