O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1675604923_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม_000483.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675604971_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน_000482.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675604988_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม_000481.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675605020_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม_000631.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675605045_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์_000647(รอบ2)ก.พ..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675605071_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม_000648(รอบ2)มี.ค..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964274_ตุลาคม ประจำปี 66_000042.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964343_พฤศจิกายน ประจำปี 66_000043.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964367_ธันวาคม ประจำปี 66_000044.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677489628_มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566_000057.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679288577_กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566_000058.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681266886_มีนาคม ประจำปี 2566_000065.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684476453_เมษายน ประจำปี 2566_000066.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1675604923_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม_000483.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675604971_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน_000482.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675604988_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม_000481.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675605020_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม_000631.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675605045_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์_000647(รอบ2)ก.พ..pdf

ชื่อไฟล์ : 1675605071_021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม_000648(รอบ2)มี.ค..pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964274_ตุลาคม ประจำปี 66_000042.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964343_พฤศจิกายน ประจำปี 66_000043.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964367_ธันวาคม ประจำปี 66_000044.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677489628_มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566_000057.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679288577_กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566_000058.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681266886_มีนาคม ประจำปี 2566_000065.pdf

ชื่อไฟล์ : 1684476453_เมษายน ประจำปี 2566_000066.pdfข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย