งานกิจการสภา :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

  • งานกิจการสภา
    งานกิจการสภา
    เผยแพร่วันที่111 : 29 ก.ย. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 594

งานกิจการสภา

ชื่อไฟล์ : 1653624433_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอครั้งแร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653626170_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสาม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653626263_รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอสมัยสามัญ ส.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653626326_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสาม(1).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653626873_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยที่ .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่1ครั้งที่1ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่2ครั้งที่1ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่3ครั้งที่1ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่3ครั้งที่2ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่4ครั้งที่1ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1653624433_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอครั้งแร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653626170_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสาม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653626263_รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอสมัยสามัญ ส.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653626326_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสาม(1).pdf

ชื่อไฟล์ : 1653626873_รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยที่ .pdf

ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่1ครั้งที่1ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่2ครั้งที่1ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่3ครั้งที่1ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่3ครั้งที่2ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685005340_สมัยที่4ครั้งที่1ปี2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย