แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!!!!!! สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมายอ ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!!!!!!
สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมายอ
ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
⛳️สามารถมาลงชื่อก่อน
ได้ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ(ในเวลาราชการ)
❤️ทางทีมงานผู้บริหารจะประสานทีมงานช่างมาบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลมายอ
ชื่อไฟล์ : 1674616939_321287936_561906542616924_5258956296631025076_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย