เทศบาลตำบลมายอ

เทศบาลตำบลมายอ

47 หมู่ที่ 1 ถนนสาย ปาลัส - มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์ : 073-497-098 โทรสาร : 073-497-098
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mayo.go.th