ภาพกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565
827
25 มกราคม 2566

" ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา" นายยะยูโซะ เเม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ พร้อมด้วยนายมะดารี สะนิ รองฯ และพนักงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่ บริเวณถนนเขาฤาษีและพื้นที่รอบอาคาร รณรงค์การทำถังขยะเปียกในชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย