ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานวันอาซูรอในเขตเทศบาลตำบลมายอ

โครงการจัดงานวันอาซูรอในเขตเทศบาลตำบลมายอ

21

2 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยฯ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 66

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยฯ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 66

26

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลมายอ

ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลมายอ

21

22 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร

มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร

22

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

17

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

16

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลมายอ ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าในการตรวจคัดกรองโควิด เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการจับ

ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลมายอ ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าในการตรวจคัดกรองโควิด เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการจับ

21

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

24

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาด เส้นทางสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"ชวน วิ่ง ชิลล์อ@มายอ"

จิตอาสาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาด เส้นทางสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"ชวน วิ่ง ชิลล์อ@มายอ"

14

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

13

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลมายอ

การแข่งกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลมายอ

17

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแสดงปันจักศีลัต ณ เทศบาลตำบลมายอ

การแสดงปันจักศีลัต ณ เทศบาลตำบลมายอ

19

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าสุนัตหมู่ การเข้าสุนัตหมู่ เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลมายอ

โครงการเข้าสุนัตหมู่ การเข้าสุนัตหมู่ เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลมายอ

15

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง atk / ผู้ฉีดวันป้องกันโรคโควิด ตามนโยบาลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง atk / ผู้ฉีดวันป้องกันโรคโควิด ตามนโยบาลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

14

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

16

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สถานการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลมายอ

สถานการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลมายอ

13

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566

9

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการขยะในเขตเทศบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการขยะในเขตเทศบาล

16

21 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...