ภาพกิจกรรม
สถานการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลมายอ
770
25 มกราคม 2566

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลมายอ นายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ นายมะดารี สะนิ รองฯ และพนักงานของเทศบาล ได้ออกปฏิบัติการบรรเทาเหตุอุทกภัยฯ