ภาพกิจกรรม
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลมายอ
535
22 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลมายอ จัดให้มีลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้แข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย