ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการขยะในเขตเทศบาล
529
21 มกราคม 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ได้มอบหมายให้ นายมะดารี สะนิ รองนายกฯ ได้ทำการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการขยะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ที่อาคารเทศบาลตำบลมายอ