รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
21 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
21 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3
21 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4
21 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ