ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์"คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566"
10 กุมภาพันธ์ 2566

169


ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลมายอ 

ขอประชาสัมพันธ์ "คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566"