ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมนำขยะอันตรายมาให้เทศบาลตำบลมายอเพื่อส่งกำจัด
14 กุมภาพันธ์ 2567

361


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลมายอ เปิดรับทิ้งขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดสารเคมี บรรจุภัณฑ์ยาฆ่าหญ้า  ยาฆ่าแมลง ฝากทิ้งได้ที่กองสาธารณสุข