ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมายอ❗️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำลมายอ เขตเลือกตั้งที่ 1 ( กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง )
20 เมษายน 2565

489