ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลเเละขยะพิษเเลกไข่ ในชุมชนเขตเทศบาลตำลบมายอ ทั้ง 7 แห่ง กองสาธารณสุขฯ ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลเเละขยะพิษเเลกไข่ ในชุมชนเขตเทศบาลตำลบมายอ ทั้ง 7 แห่ง ร่วมกันเเยกขยะเเล้วนำมาขายให้เทศบาลตามวันเวลานี้
8 กุมภาพันธ์ 2565

361


กองสาธารณสุขฯ ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลเเละขยะพิษเเลกไข่ ในชุมชนเขตเทศบาลตำลบมายอ ทั้ง 7 แห่ง ร่วมกันเเยกขยะเเล้วนำมาขายให้เทศบาลตามวันเวลานี้