ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
8 กุมภาพันธ์ 2565

372


เทศบาลตำบลมายอ ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้ประชาชน  ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.mayo.go.th/  / หรือ FACEBOOK  เทศบาลตำบลมายอ :     เพจ โครงการเครือขายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ