ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เเจ้งไฟฟ้าดับบางส่วนในบริเวณเทศบาลตำบลมายอ วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. -16.30 น. Cr. กฟภ.อำเภอมายอ
17 มกราคม 2565

365