ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565

476


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง