ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุโบร์โต๊ะยาตง ชุมชนปาแย ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก)
14 กุมภาพันธ์ 2565

270


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุโบร์โต๊ะยาตง ชุมชนปาแย ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก)