ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายบ้านโต๊ะอิหม่าม-คลองไส้ไก่ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก)
14 กุมภาพันธ์ 2565

233


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายบ้านโต๊ะอิหม่าม-คลองไส้ไก่ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก)