ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายที่แบเย็งไฟฟ้า ชุมชนลาแจ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
7 มกราคม 2565

252


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายที่แบเย็งไฟฟ้า ชุมชนลาแจ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก