ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลมายอ จำนวนทั้งหมด 5 สาย บริเวณ ม.1,2 และ 3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธันวาคม 2564

218


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลมายอ จำนวนทั้งหมด 5 สาย บริเวณ ม.1,2 และ 3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง