ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาลาเซาะดูกู-หน้าถนนเทศบาล ซ.14 ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
22 ตุลาคม 2564

276


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาลาเซาะดูกู-หน้าถนนเทศบาล ซ.14 ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก