ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิ่งเพื่อการกุศล ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อการกุศล (ชวน วิ่ง ชิลล์ @ มายอ)
1 มีนาคม 2566

278


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล ชวน วิ่ง ชิลล์ @ มายอ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอมายอ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอมายอ และเพื่อสมทบทุนในกองทุน ทูบีนับเบอร์วันอำเภอมายอ