ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน พร้อมบุ๊งกี๊๊ปากแคบ ขนาด 0.12 ลบ. และพ่วงลากจูงบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 โครงการ
5 สิงหาคม 2564

186


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน พร้อมบุ๊งกี๊๊ปากแคบ ขนาด 0.12 ลบ. และพ่วงลากจูงบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 โครงการ