ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติก ซ.สมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
28 มกราคม 2564

185


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติก ซ.สมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก