ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์…!!!สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เริ่ม 16 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566.
26 กุมภาพันธ์ 2566

266


ประชาสัมพันธ์…!!!

>>> สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เริ่ม 16 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566. 

>>> สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. ๙-๐๒) และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สำนักงาน ประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่าน www.sso.go.th หรือผ่าน Application SSO Connect  โดยทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนสถานพยาบาล สำนักงานจะแจ้งผลฯการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง นั้น.