งานเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมายอ❗️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำลมายอ เขตเลือกตั้งที่ 1 ( กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง )
25 เมษายน 2565

287


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมายอ❗️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำลมายอ เขตเลือกตั้งที่ 1 ( กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง )